Omgevingsvergunning is nodig

Heel veel mensen vragen zich af wanneer ze eigenlijk een omgevingsvergunning aan moeten vragen en wanneer dit niet nodig is en ze dus zonder vergunning hun gang kunnen gaan. In het algemeen wordt gesteld dat als je plannen hebt om iets te gaan bouwen of te slopen, je via de website van je gemeente een omgevingsvergunning aan kunt vragen. Maar wanneer moet dit en waarvoor moet je dan een omgevingsvergunning aanvragen? Check de website

Omgevingsloket online

Een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente geldt overigens voor zowel bedrijven als particulieren. Via gemeentelijke websites en andere websites is het heel eenvoudig om na te gaan of je al dan niet een omgevingsvergunning aan moet vragen. De website Omgevingsloket online is wat dat betreft de beste en meest duidelijke site. Behalve checken of je daadwerkelijk een vergunning nodig hebt, kun je via deze site ook meteen de omgevingsvergunning aanvragen en kun je steeds zien hoever het is met je vergunningsaanvraag.

Van verbouwen en renoveren tot het nemen van brandveilige maatregelen het In z’n algemeenheid kun je stellen dat je een omgevingsvergunning aanvraagt als je bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties uit wilt voeren of van plan ben sloopwerkzaamheden uit te gaan voeren. Dit doe je ook als er plannen zijn om werkzaamheden uit te voeren in gebieden met landschappelijke en cultuurhistorische aarde of in beschermde natuurgebieden. Ook als je een alarm aan je bedrijfspand wilt bevestigen en ontheffing van de flora- en faunawet wilt, vraag je een vergunning aan, zoals dit ook geldt voor het nemen van brandveilige maatregelen in gebouwen, de aanleg van een inrit, bomenkap, verbouwing of sloop van monumenten, het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg en de bevestiging van een reclamebord of lichtbak bij een bedrijfspand.

Stilleggen van de bouw en een behoorlijke boete

Wil je een compleet overzicht van alle activiteiten waar je een omgevingsvergunning voor nodig hebt, kijk dan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning. Uiteraard is het niet zo dat je altijd een omgevingsvergunning nodig hebt, zo mag je zonder vergunning bijvoorbeeld je kozijnen vervangen. Bij de helpdesk bouwregelgeving is eveneens meer informatie in te winnen over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ga via een van de genoemde kanalen dus altijd eerst na of je al dan niet een omgevingsvergunning aan moet vragen. Ga je aan de slag zonder vergunning terwijl dit wel noodzakelijk is, dan wordt de bouw stilgelegd en moet je vaak een boete betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *