Omgevingsvergunning is nodig

Heel veel mensen vragen zich af wanneer ze eigenlijk een omgevingsvergunning aan moeten vragen en wanneer dit niet nodig is en ze dus zonder vergunning hun gang kunnen gaan. In het algemeen wordt gesteld dat als je plannen hebt om iets te gaan bouwen of te slopen, je via de website van je gemeente een omgevingsvergunning aan kunt vragen. Maar wanneer moet dit en waarvoor moet je dan een omgevingsvergunning aanvragen? Check de website

Omgevingsloket online

Een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente geldt overigens voor zowel bedrijven als particulieren. Via gemeentelijke websites en andere websites is het heel eenvoudig om na te gaan of je al dan niet een omgevingsvergunning aan moet vragen. De website Omgevingsloket online is wat dat betreft de beste en meest duidelijke site. Behalve checken of je daadwerkelijk een vergunning nodig hebt, kun je via deze site ook meteen de omgevingsvergunning aanvragen en kun je steeds zien hoever het is met je vergunningsaanvraag.

Van verbouwen en renoveren tot het nemen van brandveilige maatregelen het In z’n algemeenheid kun je stellen dat je een omgevingsvergunning aanvraagt als je bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties uit wilt voeren of van plan ben sloopwerkzaamheden uit te gaan voeren. Dit doe je ook als er plannen zijn om werkzaamheden uit te voeren in gebieden met landschappelijke en cultuurhistorische aarde of in beschermde natuurgebieden. Ook als je een alarm aan je bedrijfspand wilt bevestigen en ontheffing van de flora- en faunawet wilt, vraag je een vergunning aan, zoals dit ook geldt voor het nemen van brandveilige maatregelen in gebouwen, de aanleg van een inrit, bomenkap, verbouwing of sloop van monumenten, het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg en de bevestiging van een reclamebord of lichtbak bij een bedrijfspand.

Stilleggen van de bouw en een behoorlijke boete

Wil je een compleet overzicht van alle activiteiten waar je een omgevingsvergunning voor nodig hebt, kijk dan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning. Uiteraard is het niet zo dat je altijd een omgevingsvergunning nodig hebt, zo mag je zonder vergunning bijvoorbeeld je kozijnen vervangen. Bij de helpdesk bouwregelgeving is eveneens meer informatie in te winnen over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ga via een van de genoemde kanalen dus altijd eerst na of je al dan niet een omgevingsvergunning aan moet vragen. Ga je aan de slag zonder vergunning terwijl dit wel noodzakelijk is, dan wordt de bouw stilgelegd en moet je vaak een boete betalen.

Steeds meer mensen kiezen voor dubbelglas 

Dubbelglas is tegenwoordig erg populair. Enkel glas wordt nog nauwelijks gebruikt. Dit komt doordat dubbelglas ontzettend veel voordelen heeft ten opzichte van enkel glas. Ben je benieuwd waarom het zo verstandig is om dubbelglas te kopen bij de glashandel? Lees dan verder, want hieronder vind je alle voordelen van dit type glas. Zo kan jij goed bepalen of dit glas voor jou de beste optie is of dat je toch beter voor enkel glas kunt kiezen. 

 

Een betere isolatie 

Het nadeel van dubbelglas is dat het meer kost dan enkel glas. Toch haal je deze kosten er makkelijk weer uit. Hoe dan, zullen veel mensen zich afvragen. Met glas alleen verdien je natuurlijk niet zomaar je geld, maar je bespaart er wel een hoop geld mee! Dit komt doordat dubbelglas veel beter isoleert. Hierdoor blijft de warmte goed in huis houden. Zo hoef je in de winter veel minder hard te stoken om de woning warm te houden. Jaarlijks zal dit je een hoop geld besparen. Andere bijkomende voordelen is dat er een gezonder klimaat in huis heerst. Zo komt er bijvoorbeeld niet zoveel vocht binnenshuis dankzij de betere isolering. Dit scheelt je natuurlijk ook een hoop geld!

Dubbelglas

 

Een ander voordeel van dubbelglas 

Een ander voordeel van dubbelglas is dat het steviger is. Enkel glas gaat zo kapot als er bijvoorbeeld een voetbal tegenaan geschopt wordt. Dubbelglas kan net iets meer hebben. Dit geldt al helemaal als er ook voor glas van een goede kwaliteit gekozen wordt. Het glas kan goed tegen een stootje, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat het beschadigt, door een rondvliegende voetbal bijvoorbeeld. 

 

Een goedkope glashandel uitkiezen 

Dubbelglas heeft dus veel voordelen en je zult de kosten er vrijwel altijd wel weer uithalen, dankzij de betere isolatie. Het blijft echter een slim idee om je goed te verdiepen in de verschillende glashandels. Op deze manier krijg je een goed idee van waar je terecht kunt als je niet te veel wilt betalen. Te veel betalen blijft zonde, ook als het om glas van hoge kwaliteit gaat. Gelukkig zijn er gigantisch veel bedrijven waarbij je glas kunt kopen. Het is dan wel van groot belang dat je ook kiest voor een bedrijf dat het glas kan bezorgen. De meeste mensen vinden het immers niet prettig om het glas zelf te moeten vervoeren. Bespaar je deze moeite en kies voor het juiste bedrijf!

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie verplicht?

In dit artikel komen allerlei punten naar boven betreft asbest. Denk hierbij aan een antwoord op de vraag wanneer een asbestinventarisatie verplicht is, een asbestinventarisatie rapport en over arbeidsomstandigheden.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

In 2012 is een besluit opgesteld waarin beschreven staat wanneer een asbestinventarisatie verplicht is. We zullen kort samenvatten en toelichten wat hier in staat. Een asbestinventarisatierapport moet verplicht als bijlage bij een sloopmelding. Het indienen hiervan is verplicht in de volgende gevallen:

  • Asbest wordt verwijderd, gedemonteerd tijdens werkzaamheden of gesloopt. In dit geval is het zaak dat zo’n rapport opgesteld wordt.
  • Als tweede is het verplicht als de hoeveelheid vrijkomend bouwafval en sloopafval tien kubieke meter of meer is.

Sinds het jaar 1994 is het niet langer toegestaan om asbesthoudend materiaal te verhandelen, verwerken in een project of te bewerken. Na deze regeling werd en wordt er geen gebruik meer gemaakt van asbest in Nederland. Voor deze regeling werd asbest verwerkt in meer dan 3500 toepassingen. Denk hierbij aan onder andere bouwmaterialen. Nu zijn er uiteraard gebouwen van voor 1994. Hierin kan dus wel asbest verwerkt zitten. Voordat je werkzaamheden uit mag en kan voeren in deze gebouwen moet je dus eerst een asbestinventarisatie rapport bij de melding overleggen.

Waar moet het rapport aan voldoen?

Het rapport is een maatwerk rapport. Vooraf moet je als opdrachtgever aangeven waarvoor het rapport geschikt moet zijn. Dit kan dus zijn voor een gehele renovatie van een woning of een gedeelte in een ruimte. Alle mogelijke delen met asbest van het gedeelte wat onder handen genomen moet en gaat worden zullen dan in kaart gebracht worden. Bij dit proces kunnen mogelijk destructieve ondernemingen/handelingen uitgevoerd worden.

Arbeidsomstandigheden

Er is een arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit). Hierin staat dat de werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen en de gezondheid van de werknemers moet beschermen. Er mag geen geval voorkomen waarin werknemers blootgesteld kunnen worden aan schadelijke stoffen. Zoals eerder gezegd is het dus mogelijk dat er in gebouwen van voor 1994 asbest verwerkt zit. Laat vooraf een asbestinventarisatie uitvoeren. Dan ben je direct op de hoogte van eventuele risico’s voor je werknemers. Een asbestinventarisatierapport zou dus als functie kunnen hebben om te dienen als project risico evaluatie en inventarisatie.

Hopelijk zijn hierdoor een aantal openstaande vragen beantwoord. Mocht je meer informatie willen vergaren over asbestinventarisatie of asbestverwijdering, zorg dan dat je nog even verder zoekt op het internet. Het staat immers vol met informatie.